Haciendo Camino Asociación Civil

Haciendo Camino Asociación Civil

Waar: Chaco en Santiago del Estero

Doelstelling: Gezinnen in de regio de mogelijkheid bieden een eigen inkomen te genereren. Stimuleren van een goede gezondheid van kinderen tussen 0 en 5 jaar.

Aangevraagd bedrag: € 5.000

Investering: 6 naaimachines; 5 zuilweegschalen; 5 lengtemeetlatten; 2 personenweegschalen; 3 kinderweegschalen; 2 baby-lengtemeetstokken; 2 babyweegschalen

Aantal personen dat wordt bereikt: direct begunstigden 1.740 en indirect begunstigden 3.336 (waarvan 28% vrouw en 72% kinderen tussen 0 en 5 jaar).

 

Het Project beoogt twee programma’s van Haciendo Camino te ondersteunen: het bieden van vakopleidingen en het voedingsprogramma:

 

Het Opleidingsprogramma heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren door minder bedeelde gezinnen te leren een eigen inkomen te genereren. Moeders krijgen een vakopleiding (handwerk, naaien, weven, breien, gastronomie), leren om te ondernemen met een sociale inslag en krijgen lessen over algemene gezondheid. Daarbij sluit dit programma goed aan bij het voedingsprogramma. Moeders kunnen aan beide programma’s deelnemen.

Het Voedingsprogramma heeft als doel om ondervoeding bij kinderen aan te pakken. De behandeling van herstel van een gezond voedingspatroon en stimulering van kleine kinderen tussen 0 en 5 jaar die ondervoed zijn, wordt gecombineerd met scholing van hun moeders met lessen over gezondheid en vakopleidingen.

 

oficios charlas 2012-09-22 Programa Nutricion 2014-08-30 (Santiago Calderon) 2014-08-30 Institucionales (Santiago Calderon) HC 11 HC 15 2014-06-24 Centro Suncho 2014-06-24 Centro Suncho HC 9 2013-09-00 Centro Monte salud untitled