AANI – Vereniging voor Steun aan het Gehandicapte Kind

AANI (Asociación pro Ayuda al Niño Incapacitado;
Vereniging voor Steun aan het Gehandicapte Kind)

Is een niet-gouvernementele organisatie, gevestigd in Berisso, La Plata, Provincie Buenos Aires, Argentinië. AANI is in 1979 opgericht door een groep ouders met gehandicapte kinderen en wordt bijgestaan door deskundigen met verschillende achtergronden.
Deze Instelling is een dagopvang waar jongeren tussen 7 en 30 jaar met uiteenlopende en ernstige handicaps komen. Ze zijn afhankelijk in hun dagelijkse doen en lijden aan ernstige belemmeringen in hun functioneren en bewegen, verergerd door het gebrek aan mondelinge communicatie. Ze ontvangen tevens dagelijkse ondersteuning door derden, zoals bijvoorbeeld hulp bij eten, medicatie en het gebruik van rolstoelen. De jongeren ontbijten, lunchen en krijgen een vieruurtje in de Instelling, de rest van de tijd brengen ze door met rehabilitatieactiviteiten. Ze komen allemaal van arme families en 60% heeft hun moeder als enige familiesteun.

website
Door de overstroming op 2 april van dit jaar zijn rolstoelen, oefenmatten, werktafels, computers, medische rapporten en didactisch en rehabilitatiemateriaal verloren gegaan. Er stond meer dan een meter water, de Instelling ging dicht en het water vernielde alles wat ze hadden. Daarnaast moesten er door de overstroming twee jongeren worden opgenomen in het ziekenhuis.

Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië
heeft contact met AANI en dankzij georganiseerde activiteiten zoals de Argentijnse Filmavonden en de inzameling van donaties, kan de Stichting deze Instelling actief helpen om het verloren materiaal te vervangen. Om deze reden vragen wij uw speciale bijdrage om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.