Aankoop van een boormachine

Aankoop van een boormachine voor de Werkplaats voor integrale opleiding “Enrique Angelelli”
Fundación “Gente Nueva (Stichting Nieuwe Mensen)”
Buurtschap “34 hectareas”, Bariloche, Provincie Río Negro

Beschrijving en doelstelling: de doelstelling van dit project bestaat uit de aankoop van een boormachine voor een timmerwerkplaats, om zodoende de kwaliteit van de eindprodukten, bestemd voor de verkoop, te waarborgen.
Ook wordt hiermede de veiligheid van de leerlingen gedurende de lessen gegarandeerd, daar het risico van ongelukken vanwege verouderd en versleten gereedschap voorkomen wordt.
Het project plaatst, door middel van de timmermanswerkplaats, marginale bevolkingsgroepen in de maatschappij en op de werkvloer.
Hierdoor worden deze mensen uit marginale gemeenschappen niet alleen in staat gesteld de penibele economische situatie waar ze zich in bevinden te veranderen, maar ook die van hun gezin, dat vaak volkomen afhankelijk van ze is.

Kosten:
€ 1.100 (aankoop van de boormachine en het transport vanaf Buenos Aires)

Projectleider:
Federico Ingaramo (Directeur van de school “Enrique Angelelli”)
Begunstigden: de direct begunstigden van dit project zijn 142 personen (leeftijd tussen 14 en 84 jaar).
Alle begunstigden komen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven