Over de Stichting

De Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië is een non-profit organisatie met de missie om non-governmentale instituten en projecten in Argentinië financieel te ondersteunen.

De Stichting is op 22 juni 2002 opgericht in de Argentijnse ambassade in Den Haag. Na het aanmaken van de interne statuten, werd de Stichting op 30 september 2002 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (KVK Haaglanden 27253466).

De instabiele economische situatie in Argentinië heeft vooral nadelige gevolgen voor de zwakkeren in de samenleving, zoals de kinderen, de zieken, de ouderen en de etnische
minderheden. Door middel van donaties en fondswervingsactiviteiten ondersteunt
de Stichting projecten die in de noodzakelijke basisbehoeften voorzien.

Na een uitgebreid selectieproces worden specifieke projecten gekozen en worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd door de vrijwilligers van de Stichting. De Stichting draagt er zorg voor dat de beschikbare fondsen op juiste wijze worden verdeeld en gebruikt voor de noodzakelijke uitgaven door de verantwoordelijken van elk project.

Missie

De algemene doelstelling van de Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië is fondsen te werven voor en steun te verlenen aan sociale projecten in Argentinië.

De fondsen voor de projecten worden geworven door het organiseren van sociale en culturele evenementen, privé schenkingen en medefinanciering van andere organisaties. De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Lees onze statuten en ons jaarverslag van 2022 (Engels)