Bouw van een osmosepomp en 4 watertanks

Project: Bouw van een osmosepomp en 4 watertanks – Territoriale Duurzaamheid van Rurale Dorpen met School (Aldeas Rurales Escolares)

Ruraal gebied Gregoria Pérez de Denis (District 9 de Julio, provincie Santa Fé, Argentinië)

Stichting Aldeas Rurales Escolares (Rurale Dorpen met Scholen) FUNDARE

Omschrijving en doelstellingen

FUNDARE verwezenlijkt in het dorp een integraal maatschappelijk plan vanuit school. Er wordt onder andere aan kinderen van boeren onderwijs gegeven in technische aspecten van het werk in moestuinen en op boerderijen en de productie van voedingswaren wordt gestimuleerd om eetgewoonten van kinderen en hun families kwalitatief te verbeteren. De productie wordt gebaseerd op tuinbouw- en boerderijproducten (kippenvlees en eieren). Het overschot aan productie kan vervolgens door deelnemende families worden uitgewisseld met andere dorpsbewoners.

Door het voedingssysteem van deze families te versterken en door samenwerkingstechnieken en een ‘navolgingsmodel’ voor anderen te introduceren, wordt voorkomen dat mensen naar de grote stedelijke gebieden emigreren, waar ze in marginale groepen terechtkomen. Het model bevat ook andere aspecten, zoals huizenbouw en onderwijs in verschillende beroepen en ambachten, dat kan leiden tot het vinden van werk.

Specifieke doelstellingen

FUNDARE vraagt steun aan onze Stichting voor de bouw van een osmosepomp, met bijbehorend elektrisch en elektronisch systeem, en watertanks voor vier families die in het Aldea Rural Escolar “Luis Moisés Trod” wonen en wiens kinderen naar de Rurale School Nr. 1178 “Dr. Mariano Romano” gaan. De osmosepomp en de waterreservoirs zijn nodig omdat er gebrek is aan drinkbaar water met een laag gehalte aan zout en ook zijn er in deze regio regelmatig lange droogtes. Het irrigatiewater voor de landbouw komt van het regenwater, omdat het grondwater een hoog zoutgehalte bevat en niet gebruikt kan worden voor tuinbouw en voor de boerderijen, noch voor consumptie.

FUNDARE neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de duurzaamheid van de pomp en de watertanks en het project in het algemeen. Het project wordt in twee fases uitgevoerd.

Verantwoordelijke persoon: Vice-Voorzitter van FUNDARE: Ing. Rolando González

Begunstigde personen: Families van landarbeiders met een laag inkomen ofwel werkloos. De ouders zijn tussen 20 en 40 jaar oud en de kinderen zijn van schoolgaande leeftijd. Direct begunstigden: 25 personen en andere inwoners van het dorp die van de watervoorziening gebruik kunnen maken.

Kosten: De eerste fase kost 31.876 Argentijnse pesos (€ 5.384) en de tweede fase 35.864 Argentijnse pesos (€ 6.058). De kosten voor arbeidskrachten wordt voldaan door FUNDARE. In de eerste fase heeft de Stichting Solidariteit slechts € 2.000 bijgedragen. FUNDARE heeft het verschil betaald. In de tweede fase heeft het Vincentrum in Arnhem € 3.500 bijgedragen, het restant is door de Stichting Solidariteit en Wilde Ganzen betaald.

Dit project werd mede gefinancierd met de hulp van Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en www.vincentrum-arnhem.nl