Dagopvang voor baby’s

Kinderen met meervoudige leerproblemen
Escuela de Educación Especial Nr. 504
Lomas de Zamora, Villa Albertina.
Provincie van Buenos Aires

Het project
De school werd in 1981 opgericht voor leerlingen met een intellectuele achterstand in de omgeving van Lomas de Zamora (Budge, Fiorito, Villa Albertina), in de leeftijd van 45 dagen tot 16 jaar.
Het project omvat o.a.: aandacht voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind, het geschikt maken van het schoolgebouw voor kinderen met een (verstandelijke) handicap, alsmede de integratie van de leerlingen in het normale onderwijs.
Dit laatste is het hoofddoel van het project: de kinderen worden voorbereid om les te kunnen volgen in een gewone school, waar ook hun vriendjes, broertjes en zusjes schoolgaan.
Dit proces overschrijdt de grenzen van het schoolgebeuren; het gezin en de gemeenschap worden er ook bij betrokken.

Het hoofdgebouw van de school is ontoereikend en niet aangepast aan de behoeften van de leerlingen.
Er zijn niet voldoende klaslokalen, de inrichting is niet toereikend, en ruimtes voor recreatieve doeleinden ontbreken.
De school onderneemt momenteel stappen om het schoolgebouw uit te breiden.

Er wordt gewerkt met kinderen met verschillende handicaps, die zijn doorverwezen door de gezondheidszorg (o.a. consultatiebureaus). Vanuit de gezinnen zelf kunnen kinderen echter ook aangemeld worden.
De aandoeningen bestaan uit: problemen op socio-economisch gebied (ondervoeding, zwangerschap tijdens de puberteit, etc.); emotionele problemen (autisme, bindingsstoornissen); aangeboren aandoeningen (Down’s syndroom, Syndroom van West, Syndroom van Angelman, etc.); alsmede hersenaandoeningen, zoals misvorming van de hersenen, chronische hersenaandoeningen en kinderen met een meervoudige handicap.

Algemeen doel
het aanbieden van een ervaringsgericht leerprogramma, waardoor kinderen met meervoudige leerproblemen zich ten volle kunnen ontplooien.

Specifieke doelen
– het gezin wordt volledig betrokken bij de aandacht voor en het begeleiden van kinderen met een meervoudige handicap.
– Het bevorderen van de cognitieve, motorische en kinetische ontwikkeling, alsmede de ontwikkeling van de tastzin, de psychomotoriek, en de communicatieve vaardigheden van de kinderen, door het aanbieden van speciaal voor dat doel ontwikkelde bezigheden.
Dit vindt plaats in wisselende groepen, waarbij de kinderen, indien noodzakelijk, ook individueel begeleid kunnen worden.
– Er worden ruimtes gecre‘erd waar het personeel tijdens werkoverleg ervaringen en inzichten kan uitwisselen, ter verrijking van het leeraanbod.

Verantwoordelijke
de directrice van de school: María Cristina González

Begunstigden
Direct begunstigden van het project zijn 21 kinderen: 12 jongens en 9 meisjes. Indirect begunstigd is de directe omgeving van de kinderen en ieder die met de opvoeding van de kinderen belast is (o.a. de gezinsleden van de leerlingen en de leerkrachten).

Kosten
inrichting van de lokalen, inclusief electronische apparatuur, spellen en meubilair, alsmede de salarissen van de onderwijskrachten. Totaal: 21.380 pesos = € 4.700.