Een klaslokaal en bibliotheekzaal opknappen

Fundación Dr. Luis José Giulioni
E.G.B. No 287 – Lote 21 “La Mascota” Provincie van Buenos Aires

Projectbeschrijving en doelstelling
de doelstelling van het project is het opknappen van een klaslokaal, dat in zodanige staat van verval verkeert dat het niet meer geschikt is om les in te geven, en het opknappen van de bibliotheekzaal van het plattelandsschooltje EGB No. 287. Het schooltje bevindt zich in een zeer arm landelijk gebied. Het beschikt over een gang, twee klaslokalen, een magazijn, een keuken, en een kleine ruimte die als leraarskamer wordt gebruikt. Omdat één van de klaslokalen in deplorabele staat verkeert, heeft deze school met 30 leerlingen slechts de beschikking over één klaslokaal. De bibliotheekzaal verkeert ook in zeer slechte staat en heeft dringend een opknapbeurt nodig. De leerlingen van deze school komen uit zeer arme gezinnen. De meesten moeten rondkomen van een karig inkomen, werken als dagloners op naburige boerderijen en hebben daarnaast een eigen moestuintje en pluimvee voor eigen gebruik. Slechts twee gezinnen beschikken over electriciteit. Twee van de onderwijzers reizen dagelijks 26 km over onverharde wegen, om deze kinderen les te geven. Dit deel van Argentinië staat bekend om zijn zeer hoge temperaturen gedurende het grootste deel van het jaar met een paar zeer koude dagen. De meerderheid van de leerlingen komt ’s winters blootsvoets en zonder voldoende kleding naar school .De ouders werken mee aan het onderhoud en de verbetering van het schooltje. Het werk zal worden gedaan door vrijwilligers en familieleden van de kinderen, met uitzondering van het stucwerk, dat door specialisten gedaan zal worden. Leden van de Evangelische Kerk zullen hun bijdrage leveren in de vorm van electriciteitsvoorziening

Specifieke doelstellingen:

– Het opknappen van de bibliotheekzaal en het klaslokaal dat niet gebruikt wordt vanwege instortingsgevaar. Daarna worden de lokalen geschilderd en in zodanige staat gebracht dat de kinderen en de leerkrachten zich er, zonder gevaar te lopen, prettig in kunnen voelen.

– Het verbeteren van de natuurlijke lichtvoorziening door een ander raam in te zetten.

-Het stukadoren van de plafonds en het betegelen van de vloeren.

– Het verbeteren van het onderwijsklimaat door de kinderen een ruimte te geven waar ze ongestoord kunnen lezen.

– Algehele verbetering van de onderwijskwaliteit van de school door uitbreiding van de capaciteit. De leerlingen, in de leeftijd van 5 tot 14 jaar, hebben verschillende niveaus en daardoor verschillende onderwijsbehoeften. De huidige situatie zal worden verbeterd als de school kan beschikken over twee klaslokalen en een bibliotheek.

Verantwoordelijke: José Agustín Giulioni (Fundación “Dr. Luis José Giulioni)

Begunstigden: direct begunstigden zijn 30 kinderen in de leeftijd van 5 – 14 jaar, alsmede de leerkrachten van het schooltje. Indirect begunstigde is de bevolking van het dunbevolkte gebied in een straal van 10 km van de school, in totaal 120 personen (ouders en familieleden van de kinderen).

Kosten: bouwmaterialen, gereedschap en specialistische man-uren voor het stucwerk. In totaal: € 1.825 (8.017,80 pesos)