Fundación AVENIR

Fundación AVENIR: Centrum voor Onderwijs en Therapie en Ondersteuning van Integratie in het bestaand Onderwijssysteem

De stichting Fundación AVENIR bouwt met de hulp van CONADIS (Commissie voor de Integratie van Gehandicapten) van de Argentijnse Staat, het Centrum voor Onderwijs en Therapie en Ondersteuning van Integratie in het bestaand Onderwijssysteem in de wijk Villa 9 in Arguello, in het noordwesten van de stad Córdoba. Deze buitenwijk kent grote tekorten wat betreft hulpverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren met een mentale handicap.

De mensen die het meest geholpen worden door de activiteiten van de Fundación AVENIR zijn kinderen en jongeren met een psychische aandoening (bijvoorbeeld autisme, psychose, persoonlijkheidsstoornis), die niet in het bestaand schoolsysteem geïntegreerd konden worden (begunstigeden van het Centrum voor Onderwijs en Therapie) of die ondersteuning nodig hebben in de vorm van gespecialiseerd materiaal, zodat ze mee kunnen komen op een gewone school (Ondersteuning voor Integratie in het bestaand Schoolsysteem). Op dit moment steunt AVENIR tussen 50 en 80 direct begunstigden, waarvan 70% kinderen en vrouwen.

De buurt waar het gebouw wordt gebouwd heeft te kampen met sociale problemen en veel criminaliteit. Daarom is het belangrijk om over een beveiligingssysteem te beschikken dat de veiligheid garandeert van de mensen die van het centrum gebruik maken en de medewerkers, en tevens de materiële zaken beschermt.
Met de bijdrage die de stichting vraagt wordt in de aanschaf en installatie van interne TV-bewakingsapparatuur voorzien, inclusief anti-inbraak en brandmelding, op de plek waar het nieuwe centrale gebouw van de stichting wordt gebouwd.

Doelstellingen van dit project:
– De veiligheid van personen met een handicap die steun ontvangen van het Centrum voor Onderwijs en Therapie garanderen
– Bescherming van materiële zaken van het Centrum voor Ondersteuning van Integratie in het bestaand Schoolsysteem
– De voortgang van het project ter ondersteuning van mentaal gehandicapten op de lange termijn garanderen

Budget: 3500 euro

Ga naar de Facebookpagina van Fundación AVENIR

 

Dit project wordt medegefinancierd door

wilde ganzen