Het Iruya Project – Kinderen helpen Kinderen

Iruya, Salta Province

Salta is een provincie in het noordoosten van Argentinië, grenzend aan het Andes gebergte.
Binnen deze provincie ligt Iruya Stad (+/- 1100 inwoners), in de gemeente van Iruya die gemiddeld 3000 meter boven zeeniveau ligt. De afstand tussen Iruya en Salta stad is zo’n 340 km en de enige verbinding tussen deze steden is een bergachtige, ongeasfalteerde gevaarlijke weg.
Door deze geografische isolering is Iruya ook grotendeels politiek, economisch en culturele gebied afgesloten. Ongeveeer 70% van de bevolking van Iruya’s gemeenschap (±3400 inwoners) wonen in kleine dorpjes die ver door de bergen verspreid liggen en die alleen per voet of ezel bereikbaar zijn.
De meeste dorpjes hebben een lagere school, een medische post en een kapel.
Daar tegenover staat dat electriciteit maar voor 23% van de bevolking is weggelegd, terwijl maar 10% van de bevolking zelf stromend water en riolerings voorzieningen heeft.
De mensen leven uiterst simpel, houden vooral vee en werken op het land om in hun eigen voedsel voorziening en overleving te voorzien.

Deze groep is UNESCO genoemd, naar haar verbondenheid met de principes van de UNESCO grondwet.
De groep concentreert zich vooral op themas zoals Onderwijs voor Vrede, Democratie en mensenrechten, milieu beheer, cultuur behoud, respect voor en solidariteit met slachtoffers van geweld en natuurrampen.
Sinds hun oprichting, en met de hulp van 25 vrijwilligers en soms ouders of andere belangstellenden, heeft de UNESCO groep 46 solidariteits projecten uitgevoerd.

Onze contact persoon, mevr. Molina, heeft onze stichting benaderd met het verzoek 3 kleine projecten te steunen. Deze zijn:
1
Escuela Rural de Abra Sauce in Abra Sauce, een kleine basisschool in de Iruya gemeente, op maar liefst 10 uur (!) lopen van Iruya stad. Er zijn hier bedden en matrassen e.d. nodig om tijdelijke opvang te creeren voor kinderen die 3-4 per dag van/naar school moeten lopen. Begroting € 845.

2
Escuela Rural No 4120, Paraje Aguanita. Dit is een basisschool met 2 klaslokalen waar 76 kinderen les krijgen. Er moet nodig een klaslokaal worden bijgebouwd om onderwijs op een verantwoorde manier te kunnen voortzetten. Begroting: € 609.

3
Colegio Secundario No 5058, een kleine middelbare school in Iruya stad waar een ‘multipurpose’ lokaal (10m x 6m) nodig is. Schoolverlaters, werkloze jongeren en ouderen kunnen hier vooral praktisch onderwijs genieten, met als doel deze mensen een kans te geven waardoor zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Begroting: € 1.151

Wilt U meer weten over de Iruya school projecten, kijk dan naar de leuke beelden op www.telpin.com.ar/InternetEducativa/iruya , een website dat door de lokale telefoonmaatschappij wordt onderhouden.

Door de vrijgevigheid en toewijding van de leerlingen van de Amerikaanse school in Den Haag (The American School of The Hague), onder leiding van mevr. Dorothy Adamson, heeft onze Stichting € 3000 geschonken om de bovenstaande projecten deels te kunnen verwezelijken.