Het verbeteren van sanitaire voorzieningen ter bevordering van de gezondheid

Het verbeteren van sanitaire voorzieningen ter bevordering van de gezondheid.

Escuela Media 418 “Gral. San Martín” Ciudad de Ceres, Departamento San Cristóbal, Provincie of Santa Fé.

Projectbeschrijving en doelstelling:
Deze school is gevestigd in een gehuurd gebouw dat dateert uit het jaar 1914.
Toen de school in 1948 opgericht werd, waren er al plannen het gebouw te renoveren. Wegens geldgebrek is dit helaas tot op heden niet gelukt.
De Asociación Cooperadora heeft meerdere malen met de school samengewerkt om verbeteringen aan het gebouw aan te brengen, maar de faciliteiten zijn nog steeds ontoereikend.
Aan de school zijn 60 werknemers en 450 leerlingen verbonden, waarvan 180 mannen/jongens en 270 vrouwen/meisjes.
Twee van de toiletten, die uit 1914 stammen, zijn wel enigszins verbeterd, maar nog lang niet toereikend.
Uit hygiënisch oogpunt zouden deze toiletten een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de leerlingen. De Asociación Cooperadora betaalt alle kosten van de School, met uitzondering van de lonen, en is niet in staat het geld bijeen te brengen om dit probleem op te lossen.
De leerlingen van deze school komen uit families van verschillende sociale niveaus; slechts weinigen van hen zullen het hoger onderwijs bereiken.
Gedurende de laatste jaren heeft deze school een instroom van een grote groep leerlingen uit sociaal zwakke milieus gehad. Deze leerlingen zijn afkomstig van gezinnen die leven van een uitkering, sommige ouders werken sporadisch als kruiers, maar zijn niet in staat de school financiëel te steunen.
De toename van het aantal studenten vereist een verbetering van de sanitaire voorzieningen.

Specifieke doelstellingen:
– Het voorzien in de basisbehoefte van de gebruikers (adolescenten en volwassenen) van dit schoolgebouw. – Het bieden van een gezonde en hygiënische omgeving aan de gebruikers van het gebouw.

Verantwoordelijke:
Leticia Verneti. Asociación Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media “Gral. San Martín” ? 418. Ceres, Provincia de Santa Fé, Argentina.

Begunstigden:
De direct begunstigden van dit project zijn de leerlingen (450) en het personeel (60) van de School. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 12 en 18 jaar. Hiervan is 60% vrouwelijk.
De indirect begunstigden maken deel uit van de gemeenschap, die bij gelegenheid de faciliteiten van de school voor verschillende gebeurtenissen gebruikt. De leden van deze gemeenschap zijn inwoners van een stedelijk gebied.

Kosten:
Bouw van de sanitaire voorzieningen. Totaal: 5.840 € ($27.295)

De laatste foto’s van deze project zijn klaar