Jongeren, Burgerschap en Nieuwe Technologie

Project: Jongeren, Burgerschap en Nieuwe Technologie

Stichting Armstrong – González Catán, La Matanza, Provincie Buenos Aires, Argentinië

Omschrijving en doelstellingen:

De Stichting Armstrong is een Educatief Centrum die diensten aanbied aan kinderen en jongvolwassenen, vanaf baby´s tot aan de beëindiging van de middelbare school. Tot deze diensten kunnen gerekend worden; de alfabetisering en opleiding van volwassenen, gezin tuinbouw, een organisatie van de moeders om de gemeenschap te helpen, en een centrum voor professionele scholing om de leden van de gemeenschap voor te bereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt.

De Stichting Armstrong betrekt de leden van de gemeenschap bij het voorstel en de voorbereiding van de projecten zodat de levenskwaliteit verbeterd wordt. Het gaat erom de aandacht trekken van de jongeren in probleemwijken, zodat zij, als actieve burgers, hun arbeidsethos en respect weer terug krijgen. Het zijn deze jongeren, inwoners op de armoedegrens leven, die met voorstellen komen ten behoeve van de probleemwijken.

In dit kader is men tot de conclusie gekomen dat de verbetering van de wijken, door middel van het creëren van amusement als ontlading, met behulp van de inwoners kan bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit. De wijk ligt aan de rand van Arroyo las Víboras, een rivier die vervuild is door fabrieksafval dat daar wordt geloosd. Vandaar de behoefte aan een gecontroleerd recreatieterrein dat in goede conditie verkeert.

De reconstructie van het plein Hermano Junaelien, gelegen in de wijk La Salle, is voor dit project gekozen. Het plein verkeerd in slechte staat en kan niet ingezet worden als recreatieterrein. De leden van de gemeenschap zullen deelnemen aan de wederopbouw van het plein zodat tegelijkertijd een bewustzijn voor het onderhoud ervan wordt gestimuleerd. Er zal een groen gedeelte worden gecreëerd, spelletjes worden gerepareerd of nieuwe aangeschaft, en het inmetselen van tafels en banken. Er zal ook worden geïnvesteerd in een voorlichtingscampagne waarbij de lokale autoriteiten en andere instituties worden betrokken. De duur van het project wordt geschat op ongeveer drie maanden.

Verantwoordelijken: Drs. Gustavo Galli, Directeur van het Tweede Niveau van de Stichting Armstrong. Er zal voor dit project samengewerkt worden met de Red de Organizaciones Sociales (Netwerk van Sociale Organisaties) van González Catán.

Begunstigden: rechtsstreeks ruim 500 kinderen die in de wijk La Salle wonen. Indirect: de buren van het plein, maar ook kinderen uit omliggende wijken die er komen spelen.

Kosten: $6.777 (1.232,55 euro) voor het materiaal en de constructie.