Materiaal voor het nieuwe tehuis voor kinderen en adolescenten

Fundación Sierra Dorada
San Marcos – Sierras de la Provincia de Córdoba

Projectbeschrijving en doelstelling: Het tehuis van de Stichting Sierra Dorada is een uniek opvangtehuis voor kinderen en jongeren in het noordwesten van de Provincie Cordoba. In deze streek is de armoedeindex zeer hoog, in feite de hoogste van de hele provincie. Een zeer groot aantal kinderen bevindt zich in een hoge risicosituatie. De capaciteit van de instelling is niet toereikend om alle daarvoor in aanmerking komende kinderen op te kunnen vangen en moet daarom worden uitgebreid. Hiermee wordt vermeden dat kinderen in de stad Cordoba worden geplaatst, waar het moeilijker is ze te rehabiliteren en daarna terug te laten keren naar de maatschappij. De Stichting heeft de beschikking over een timmerwerkplaats, waar de jongeren worden opgeleid, en een kantoor. De Stichting wordt gesubsidieerd door de overheid, omdat deze kinderen worden doorverwezen door Justitie. Voor speciale projecten ontvangt de Stichting steun van privé donors, velen daarvan uit het buitenland. De kinderen en jongeren komen uit zeer arme plattelandsgebieden.

Specifieke doelstellingen:
Dit specifieke project omvat de aanschaf van materialen voor de bouw en inrichting van de nieuwbouw van het tehuis, voor de opvang van 26 nieuwe kinderen. Op het ogenblik wonen 29 kinderen tussen de 8 en 18 jaar oud in het tehuis. De Stichting construeert momenteel een nieuw gebouw met een keuken, een eetzaal, een wasserij en een computerruimte. Het probleem dat zich nu voordoet, is het tekort aan fondsen voor de aanschaf van materialen voor de bouw van de nieuwe badkamers, de vloeren van de computerruimte en de eerste hulpkamer.

Verantwoordelijke: Julio Laciar – Voorzitter
Begunstigden: De direct begunstigden van dit project zijn 26 kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Indirect begunstigde: de bevolking van de streek.

Kosten: materialen voor bouw en inrichting van badkamers, computerruimte en eerste hulpruimte. Totaal: € 3.294 (14.792 peso’s)