Moestuin – “Angel Peñaloza”

Moestuin – School N¼ 101034 “Angel Peñaloza”
Fundación Huerta Niño El Chacho, Mina, Provincie Córdoba.

Achtergrondbeschrijving:
De school is een centrum, zowel van kennisoverdracht als van activiteiten, van de gemeenschap.
Met dit in gedachten heeft de Fundación Huerta Niño in gebieden met grote economische achterstand moestuinen van een hectare groot, met een broeikas en een kippenhok bij plattelandsscholen opgezet.
Alle materialen, evenals gereedschap, projectleiding en training van leerkrachten, kinderen en ouders, worden door Fundación Huerta Niño verzorgd.
Met de opbrengst van de schooltuin wordt de schooleetzaal van voedsel voorzien.
De schooleetzaal is in deze gebieden meestal de belangrijkste bron van voedsel voor kinderen in deze fase van hun leven. Voor het grootste deel van de kinderen is het zelfs het enige maaltijd die ze per dag krijgen.
Het is een feit dat kinderen die vanaf hun geboorte tot aan hun puberteit ernstig ondervoed zijn, een grotere kans hebben op ziektes.
Ook stagneert hun ontwikkeling. Met het verbeteren van de voedselsituatie helpt de Fundación de effecten van ondervoeding bij deze kinderen te verminderen.

Doelstellingen:
Het produceren van gezonde levensmiddelen, zonder (giftige) bestrijdingsmiddelen, gedurende het hele jaar.
Verbetering van de kwaliteit van de voeding van de kinderen en hun gezin, door vitamine- en mineraalrijke voedingsmiddelen toe te voegen aan hun gebrekkige voeding, om zodoende de mentale en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen te verbeteren.
De schooleetzaal van voedsel te voorzien.
Het bevorderen van de aanleg van privŽgroententuintjes, zodat moeders zelf over een bron van gezonde voeding voor hun gezin kunnen beschikken. De moeders staan vaak alleen in de voedselvoorziening voor hun gezin, daar de meeste mannen seizoensarbeiders zijn waardoor ze lange tijd van huis zijn. Hierdoor staat de vrouw er meestal alleen voor en moet de dagelijkse strijd om het voeden van haar kinderen aangaan, zonder over middelen te beschikken om dit naar behoren te doen.
Training in nieuwe manieren van het bereiden van maaltijden, waardoor de vrouwen leren het beste uit de opbrengst van de tuinen te halen.
De gemeenschapszin en samenwerking te bevorderen, het stimuleren van het uitwisselen van kennis over gezondheid, opvoeding, het genereren van inkomsten en andere zaken.
Het ontwikkelen van gevoel bij kinderen om het land te bebouwen en veeteelt te bedrijven, wat toch een essentieel onderdeel is van het leven op het platteland.
Hiermee leren ze de kennis die in de loop der tijden in de meeste arme plattelandsgebieden verloren is gegaan, weer toepassen.

Verantwoordelijke:
Patricia Escudero de Hoff y Orlando Viegas

Begunstigden:
De begunstigde groep behoort tot een plattelandsgemeenschap in een arm gebied. Voor deze groep is de plattelandsschool de kern die de gemeenschap bijeen houdt.
Deze gemeenschap heeft gebrek aan alle basisbehoeften van de mens: woning, gezondheid, opleiding en voeding.

Om een deel van deze problemen aan te pakken heeft de Fundación Huerta Niño binnen de school een voorlichtingsactie opgezet over de voeding van kinderen, waarmee hun gezondheid verbetert en daarmee ook hun mentale en lichamelijke ontwikkeling, zodat de schoolprestaties van de kinderen op een acceptabel niveau komen.

Gezien 100% van alle kinderen uit deze gemeenschap op deze plattelandsschool zitten, bereikt men dus met dit tuinbouwonderwijsproject alle gezinnen.

Kosten: de kosten van de aanleg van de schooltuin, watertank, etc. komen op ongeveer €5.000.