Moestuin

El Naranjito, Dpto. Cruz Alta, Tucumán, Province of Tucumán.

Tucuman is een van de armste gebieden in Argentinië, waar de werkeloosheid 50-60% bedraagt, extreme armoede en onaanvaardbare levensomstandigheden de norm zijn en waar kinderen lijden.

Samen met de Stichting FEDES (Fundacion Ex Exploradores de Don Bosco en Servicio) steunt de Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië een praktisch landbouwprogramma waarbij de deelnemers getraind worden in de verantwoorde verbouwing van agrarische producten, terwijl er tegelijkertijd een basis wordt gelegd voor de zelfondersteuning van deze gemeenschap.
Dit initiatief bevordert niet alleen zeer doeltreffend het meester-maken van tuinbouwvaardigheden, maar draagt ook bij aan het herstel van de waardigheid van de hele gemeenschap door onafhankelijkheid en dagelijks levensniveau te bevorderen.

In Fase I krijgen 350 arbeiders training in rendabele, bodembeschermende landbouwmethoden, waardoor er tegelijkertijd vaardigheden ontstaan die tot langlopende banen kunnen leiden.
Aandacht zal ook worden besteed aan herbebossing en het natuurlijke behoud van het milieu teneinde verdere erosie en evt woestijnvorming te voorkomen. In Fase II van het project mogen de deelnemers 5 hectaren land ontginnen, waar groente en fruit verbouwd zullen worden.
Project gelden zorgen ervoor dat alle arbeiders het benodigde gereedschap, zaden, meststof verstrekt krijgen. Daartegenover staat dat de oogst op verschillende manieren benut zal worden: Een deel zal gebruikt worden om de voedingswaarde te verbeteren van het voedsel dat wordt bereid in de gaarkeukens van FEDES, waar dagelijks meer dan 360 kinderen worden gevoed.
Een deel van de oogst zal op markten worden verkocht; de opbrengst zal gereïnvesteerd worden in zaden, mest, grond enzovoort om continuiteit van het project te waarborgen Een klein deel komt ten goede van de arbeiders in plaats van ‘salaris’. Dit voortreffelijke project is een goed voorbeeld van wat een gemeenschap zelf kan doen om een moeilijk situatie te verbeteren door de ontwikkeling van vaardigheden, bevordering van onafhankelijkheid, die tot zelfredzaamheid zullen leiden.

Het doet nog meer:
1. het helpt de migratie tegen te gaan van het platteland naar de grote steden, waar de meesten enkel extreme armoede en werkeloosheid staat te wachten.
2. het levert werk op voor 350 arbeiders, die meestal uitsluitend tijdens de oogsttijd van het suikerriet (4 maanden) werken en die de rest van het jaar werkeloos zijn.
3. het verbetert de gezondheid van jonge kinderen door voedzame elementen toe te voegen aan wat anders een monotoon, ongezond dieet is.
De project heeft nodig van: De hele opbrengst van het Misa Criolla benefietconcert op 14 december 2006 in de Maria van Jessekerk in Delft zal aan dit project ten goede komen