Pancitas calientes (volle buikjes)

Project: “Pancitas calientes” (“volle buikjes”): Bouw van een hoofdgebouw voor de Asociación Civil (NGO) “Recursos Humanos”. Eerste fase. In de wijk Barrio Müller, Cordoba, Provincie Cordoba

Omschrijving en doelstellingen
Het hoofdgebouw van de “Asociación” ligt in een gebrekkige buitenwijk van de stad Cordoba. Het wordt gebruikt om kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun noodlijdende families te ondersteunen, van wie het merendeel werkloos is en geen vast of stabiel werk kan krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingsgebouw zal worden gebruikt voor verschillende activiteiten die op kinderen zijn gericht:
voeding (ontbijt, lunch en 4-uurtje)
gezondheid (inentingen en medische controle van baby’s en kinderen)
pedagogisch (stimulering op jonge leeftijd)
cultureel (didactische bezoeken)
recreatief (wandelingen, sociale activiteiten als verjaardagen, enz.)
sport (sportactiviteiten, geacclimatiseerd zwembad, survival-activiteiten)
praktijkonderwijs, ondersteuning bij huiswerk

De NGO die onze steun vraagt, staat ingeschreven bij het Programa Permanente de Atención al Niño y a la Familia (Doorlopend Plan van Steun aan Kind en Familie) van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling van de Provincie Cordoba, die financiële middelen ter beschikking stelt voor het Plan. Deze middelen zijn echter niet voldoende voor de bouw van genoemd gebouw, de kosten hiervoor moeten worden gedekt door middel van externe hulp.

Specifieke doelstellingen
De eerste fase richt zich op het realiseren van een overdekking van de benedenverdieping met betonnen bakstenen, tegels, geprefabriceerde balken en voorbereidende werkzaamheden. Kosten voor materiaal en arbeidskracht zijn hierin meegenomen.

Verantwoordelijke persoon van de instelling: Voorzitter van de Asociación, Mw. Mabel Basualdo.
Verantwoordelijke persoon voor het project: Mw. María Elena Sánchez, architect.

Rechtstreekse begunstigden: 180 kinderen tussen 0 en 12 jaar. Indirecte begunstigden: 150 families.

Kosten voor materiaal en arbeidskracht: € 2.500
Het project was gefinancierd door Church of Our Saviour – Den Haag