Afgeronde projecten

2022

Bernardino Rivadavia-school

De Bernardino Rivadavia-school nr. 475 in de stad Rafaela, provincie Santa Fe, geeft lessen aan het basisonderwijs aan meer dan 400 studenten. Bovendien heeft het een klaslokaal timmerwerkplaats waarin een driejarige opleiding voor volwassenen wordt aangeboden tijdens de nachtdienst. Deze cursus stelt volwassen studenten in staat om een vak te leren en zo een economisch inkomen te verkrijgen dat hen in veel gevallen hun levensonderhoud oplevert.

MUCAR, Rosario

De Blind and Amblyopia Unit Movement van Rosario MUCAR (met zijn acroniem in het Spaans)  is een stichting die de rechten van mensen met visuele handicaps verdedigt en een omgeving van sociale integratie bevordert via workshops, lezingen, culturele activiteiten en de verkoop van blindenproducten sinds 1981.

2020

Stichting Manos Abiertas – Opvanghuis Madre de la Ternura (Mar del Plata)

Het opvanghuis Madre de la Ternura (Tedere Moeder) van de Stichting Manos Abiertas (Open Handen) in Mar del Plata (adres: calle Corrientes 3264) biedt onderdak en steun aan moeders met kleine kinderen in een kwetsbare positie. Het huis waarin opvang wordt geboden is eigendom van de Stichting Manos Abiertas. Het bevindt zich dichtbij het Kraam- en Kinderziekenhuis, waardoor medische hulp aan de moeders en hun kinderen vergemakkelijkt wordt. Het huis heeft een oppervlakte van 325 m² en is meer dan 60 jaar oud. Er is een keuken met eetgelegenheid, 4 slaapkamers, 3 badkamers, een woonkamer, opslagruimte, wasruimte, overdekte galerij en een binnenplaats. Het dak is gemaakt van vezelcement en ijzeren platen. Door veroudering van het materiaal is het dak in slechte staat, waardoor er lekkages zijn ontstaan. Ook zijn er plannen om de ruimtes uit te breiden, zodat er in de toekomst meer moeders in kwetsbare situatie geholpen kunnen worden. Om deze redenen is het project gericht op reparatie van het dak en stenen bouw.

Volksbibliotheek Sarmiento, Tweede deel

De Biblioteca Popular Sarmiento (Volksbibliotheek Sarmiento) in Tandil is een maatschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Deze organisatie levert niet alleen bibliotheekdiensten, maar biedt ook de mogelijkheid om educatieve activiteiten te ontplooien om aan kwetsbare groepen uit de samenleving trainingen te geven die opleiden tot technisch professional. Deze mensen hebben op een andere manier geen toegang tot onderwijs en het vinden van een baan. Er worden in de bibliotheek ook socio-culturele activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan kunst, literatuur, muziek, theater, enz.

2019

Ciudadanía Solidaria

Is een non-profit organisatie opgericht in 2010 met als voornaamste activiteiten het uitvoeren en managen van projecten op scholen waar de basisbehoeften en/of het onderwijs ontbreken of hiaten vertonen.

2018

Volksbibliotheek Sarmiento, Eerste deel (Tandil)

De Biblioteca Popular Sarmiento (Volksbibliotheek Sarmiento) in Tandil is een maatschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Deze organisatie levert niet alleen bibliotheekdiensten, maar biedt ook de mogelijkheid om educatieve activiteiten te ontplooien om aan kwetsbare groepen uit de samenleving trainingen te geven die opleiden tot technisch professional. Deze mensen hebben op een andere manier geen toegang tot onderwijs en het vinden van een baan. Er worden in de bibliotheek ook socio-culturele activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan kunst, literatuur, muziek, theater, enz.

Op dit moment ontbreekt er in de bibliotheek een geschikte ruimte om genoemde diensten aan te bieden. Als onderdeel van dit project zullen de bestaande faciliteiten met 20% uitgebreid worden. De bibliotheek vraagt onze stichting om een bijdrage om de verbouwing te kunnen realiseren.

F.E.D.E.S.

Is een non-profitorganisatie die bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers die allen in hun kindertijd lid waren van de Don Bosco band. De belangrijkste doelstellingen zijn het stimuleren van artistieke talenten van kinderen en hun creativiteit. Ook hebben zij bijgedragen aan een aantal herbebossingsprojecten in de provincie Tucumán en diverse projecten uitgevoerd in onderontwikkelde landelijke gebieden.

APADiR

Is een NGO die hulp biedt aan mensen met een beperking of een handicap om hun kwaliteit van leven te verbeteren en ze menselijke waardering te geven. De organisatie bezit een school waar 90 tot 110 gehandicapte kinderen en jongeren tussen 0 en 14 jaar onderwijs genieten, van wie de meerderheid in het stedelijk gebied van de stad Rafaela woont.

AVENIR

De stichting AVENIR bouwt met de hulp van CONADIS (Commissie voor de Integratie van Gehandicapten) van de Argentijnse Staat, het Centrum voor Onderwijs en Therapie en Ondersteuning van Integratie in het bestaand Onderwijssysteem in de wijk Villa 9 in Arguello, in het noordwesten van de stad Córdoba. Deze buitenwijk kent grote tekorten wat betreft hulpverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren met een mentale handicap.

RUTA 40

Is een non-profitorganisatie met als belangrijkste doelstelling bij te dragen aan de ontwikkeling van plattelandsscholen in de buurt van de Ruta Nacional 40. Zij geloven dat de versterking van landelijke scholen gelijke onderwijskansen bevordert en dat een hoger opleidingsniveau weerspiegeld wordt in een betere samenleving.

APAER

Is een vereniging die als doel heeft dat leerlingen van openbare basisscholen in de binnenlanden van Argentinië hun school kunnen afmaken, zodat ze worden voorbereid op de lokale arbeidsmarkt en ze niet uit hun streek hoeven te vertrekken. De Stichting Solidariteit Nederland Argentinië doneert via APAER het geld dat nodig is om 30 waterfilters te kopen.

2017


Haciendo Camino Asociación Civil

Met het ingezamelde geld worden twee programma’s van Haciendo Camino ondersteund: het bieden van vakopleidingen en het voedingsprogramma.

Bejaardencentrum Copetonas

Het bejaardencentrum is op dit moment een dagverblijf voor 16 personen (mannen en vrouwen) van ouder dan 65 jaar en stimuleert ouderen om in hun eigen omgeving te blijven.

Sierra Dorada

Sierra Dorada helpt in San Marcos Sierra in het noorden van de provincie Córdoba bij de opvoeding van kinderen en jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

2016

Opvanghuis Malen

Voorziet in onderdak voor meisjes en jonge vrouwen in kwetsbare positie met als doel in hun behoeften te voorzien wanneer zij weg van huis zijn.

Plattelandsschool nr 158

Op School nr. 158 blijven kinderen overnachten die op plekken wonen waar geen transport mogelijk is. Het doel is om de kostschool van zonne-energie te voorzien.

Meer: Voltooide projecten in voorgaande jaren