Red onze Pachamama

Red onze Pachamama
Asociación de Ciudadanía Solidaria de Bien Pública (Vereniging Solidair Burgerschap tot Algemeen Welzijn): School Nr. 5146 – Nazareno – Departement Santa Victoria Oeste, Provincie Salta

Beschrijving en doelstellingen 
Ciudadanía Solidaria steunt verscheidene projecten op verschillende gebieden van algemeen belang, onder andere gezondheid, milieu, cultuur, wetenschap en landbouwindustrie. De activiteiten worden gerealiseerd met steun van verschillende partners.
Deze vereniging heeft de steun van SSNA aangevraagd voor een project in de provincie Salta om het verlies van inheemse bosplanten te voorkomen en de bodemgesteldheid van de beplante gebieden te verbeteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de moeilijke klimaatomstandigheden. Het project wordt uitgevoerd door leerlingen van School Nr. 5146 in Nazareno (Salta), die van inheemse landelijke families komen met beperkte financiële middelen. De inkomens van de families in deze regio zijn gebaseerd op autarkische landbouw en veeteelt en tijdelijk werk buiten de gemeenschap. Het project beoogt de waardering en het gebruik van regionale planten te steunen en kennis te verspreiden over het kweken voor consumptie door de gemeenschap. De families en de gemeenschap werken mee aan dit project. Er wordt ook bewustzijn gecreëerd over het gebruik van biologische mest om de kwaliteit van het milieu te verbeteren.

Specifieke doelstellingenNazareno_salta (2)Bouw van een kwekerij
Inzameling van zaadjes en stekken van inheemse en autochtone soorten om mee te kweken.
Bewerking van de grond.
Zaaibedden klaarmaken.
Zaaien en stekken van sier- en bossoorten, voornamelijk inheems en autochtoon.
Kweekwerkzaamheden voor de productie van stekplantjes (klaarmaken van biol

ogische mest, een irrigatiesysteem, fytosanitaire behandelingen, onkruid wieden, enz.).
Verplanting van de verkregen stekplantjes en planten.
Zaaien en productie: lente, zomer.

Verantwoordelijke persoon: Ana Trabucco Nolasco – Voorzitter Ciudadanía Solidaria

Begunstigden: Direct: 312 leerlingen van de school. Indirect: de autochtone gemeenschap van Nazareno, die bestaat uit 800 families (van de Kolla volksgroep).

Kosten:
 € 1.350 (op basis van de wisselkoers op dit moment)

Financiering:
 Het project wordt gefinancierd door SSNA, op dit moment zijn wij op zoek naar andere donoren om spoedig tot het totaalbedrag te komen.