Reductie van acute luchtweginfecties bij kleine kinderen

Reductie van acute luchtweginfecties bij kleine kinderen –
Programma IRAB 2008 Hospital Luisa C. de Gandulfo. Pediatrie
Lomas de Zamora. Provincia de Buenos Aires

Het project
Door middel van dit project wil men de sterfte van kinderen jonger dan 2 jaar aan acute luchtweginfecties terugbrengen. Ook wordt beoogd ziekenhuisopname van kinderen die aan deze aandoening lijden te reduceren, door middel van preventieve maatregelen waarbij besmetting van risicogroepen wordt voorkomen. Hiertoe is een behandelcentrum opgericht, waar ieder jaar tussen de maanden mei en september alle kinderen tot 2 jaar met luchtwegklachten behandeld worden; gemiddeld 200 pati‘nten per dag. Het kinderbehandelcentrum is niet in het bezit van oxymeters, heeft niet voldoende otoscopen, laringoscopen en weegschalen. Bij gebruik van oxymeters hoeft geen bloed afgenomen te worden, wat, zeker gezien de leeftijd van deze kinderen, minder belastend is. De resultaten van de tests afgenomen met deze instrumenten zijn eveneens effici‘nter en nauwkeuriger. Van de kinderen in dit gebied leeft 45% onder de armoedegrens.

Specifieke doelen
– De gemeenschap voorlichten over deze preventieve maatregelen en het herkennen van signalen van luchtweginfecties in kleine kinderen.
– Gezondheidscentra toegankelijker maken voor de gemeenschap.
– Het verbeteren van de bekwaamheid van het personeel van het IRAB- Programma.
– Het voorkomen van complicaties bij lichte besmettingen en daardoor het terugbrengen van het aantal acute besmettingen.
– Het verminderen van onnodige ziekenhuisopnames van kinderen met luchtweginfecties.

Verantwoordelijke
Doctor Máxima González Miño (Hoofd Pediatrie) and Doctor Mirta Fernández ( Epidemiologie )

Begunstigden
De direct begunstigden van dit project, volgens de statistieken, zijn 5.066 ambulante pati‘nten en 246 opnames in het ziekenhuis. Hiervan bestaat 48% uit meisjes.
De meerderheid van pati‘nten komt uit stedelijke gebieden.

Kosten
5 oxymeters, 4 otoscopen, 1 laringoscoop en 3 babyweegschalen. Totaal: 27.627.00 pesos = € 5.900