Renovatie van meubilair Pequeño Hogar Villa Angela

Provincie Chaco

Dit kinderopvangtehuis biedt onderdak aan kinderen die nergens anders terecht  kunnen zij worden door Familierechter in het tehuis geplaatst.
Heet doel is om te voorzien in hun basis behoeften en een normale fysiek en psychologische ontwikkelingen.
De kinderen hebben geen ouders of een voogd.
De kinderen wonen in het tehuis, ze krijgen vier maaltijden per dag, moeten huiswork voor school maken en krijgen medische zorg en algemene begeleiding.
Ze worden ook naar centra voor sport en recreatie gebracht en weer opgehaald. Het huidige meubilair is 22 jaar oud en noot verbangen.
Het tehuis heeft ann de SSNA gevraagd om te helpen bij het vervangen van het meubilair en de aanschaf van nieuwe huisraad en speel toestellen voor de kleine kinderen (2-5 jaar) Voor deze kleine kinderen zijn momenteel geen meubilair en speeltoestellen aanwezig.
Het verzoek betreft de aanschaf van 5 tafels, 30 stoelen, 15 matrassen en 2 baby matrassen, plus 2 tafels en 6 stoelen voor de wat oudere kinderen.
Ook will het tehuis graag enkele speeltoestellen kopen voor in de  tuin.
De geschafte kosten van het project bedragen in totaal $4.877, dat is ongeveer € 1.400