Rolstoelen voor ALPI

Rolstoelen voor ALPI
Capital Federal, Buenos Aires.

Het project: De “Vereniging ter Bestrijding van Kinderverlamming” (ALPI) is een civiele liefdadigheidsvereniging die geen subsidies van de overheid ontvangt. Het is een Centrum waarin zowel ziekenhuisopname als ambulante behandeling plaatsvindt. Het team bestaat uit een interdisciplinaire groep deskundigen in fysieke- en taalrehabilitatie.
Het Centrum beschikt over 60 bedden voor ziekenhuisopname. Per bed is minsten eenn rolstoel nodig om de patiënten binnen de instelling naar hun revalidatiebehandeling te kunnen brengen. Dit project beoogt een toename van 25 % van het aantal beschikbare rolstoelen te bewerkstelligen. ALPI heeft in het verleden (10 – 15 jaar geleden) enige rolstoelen aangeschaft. Ook ontving het Centrum gedoneerde rolstoelen.
De meeste van deze rolstoelen zijn sterk verouderd en verkeren in slechte staat. De pati‘nten zijn afkomstig uit de middenklasse met een laag inkomen en slechts weinigen kunnen aanspraak maken op sociale voorzieningen om een medische behandeling te ondergaan.
Het ziekenhuis behandelt gemiddeld 60 patiënten per dag.

Algemeen doel: Het mogelijk maken van het vervoer van patienten binnen de instelling, van en naar de revalidatieafdeling.

Specifieke doelen: De aanschaf van 15 nieuwe rolstoelen, waarvan 6 kantelrolstoelen, die tussen de 180g en 90g gekanteld kunnen worden; 6 conventionele rolstoelen (90g) en 3 transportstoelen (met 4 even grote wielen, kleiner dan de conventionele).

Verantwoordelijke: Asociación Lucha contra la Paralisis infantil (ALPI)

Begunstigden: De in het ziekenhuis opgenomen patiënten tot een capaciteit van 60 bedden, en een gemiddelde van 60 ambulante pati‘nten per dag.

Kosten: Aanschaf van 15 rolstoelen. Totaal : € 5.000