Stichting Manos Abiertas – Opvanghuis Madre de la Ternura (Mar del Plata)

Stichting Manos Abiertas – Opvanghuis Madre de la Ternura (Mar del Plata)

Het opvanghuis Madre de la Ternura (Tedere Moeder) van de Stichting Manos Abiertas (Open Handen) in Mar del Plata (adres: calle Corrientes 3264) biedt onderdak en steun aan moeders met kleine kinderen in een kwetsbare positie. Het huis waarin opvang wordt geboden is eigendom van de Stichting Manos Abiertas. Het bevindt zich dichtbij het Kraam- en Kinderziekenhuis, waardoor medische hulp aan de moeders en hun kinderen vergemakkelijkt wordt. Het huis heeft een oppervlakte van 325 m² en is meer dan 60 jaar oud. Er is een keuken met eetgelegenheid, 4 slaapkamers, 3 badkamers, een woonkamer, opslagruimte, wasruimte, overdekte galerij en een binnenplaats.

Einde van het project “Reparatie van dak lekkages” 

Het project “Reparatie van dak lekkages”, gefinancierd door SSNA, is met succes afgerond. Dankzij de verbeterde conditie van het huis kan Manos Abierta nu de volledige ruimte in het huis gebruiken en zo meer moeders en kinderen opvangen.

Beginfase van het project:

Het opvanghuis Madre de la Ternura (Tedere Moeder) had een verouderd dak, opgebouwd met asbestcement en metalen platen. Het begon water te lekken in het huis.

De gebruikte materialen hebben een kort leven. De conditie van het dak was slecht, met tal van lekkages tot gevolg. Delen van het huis waren niet langer bewoonbaar.

“Manos Abiertas” wil ervoor zorgen dat meer vrouwen met kinderen in kwetsbare situaties in het huis kunnen verblijven. Daarvoor was dringend nodig dat het dak werd gerepareerd.

De begunstigden bestaan voor 100% uit moeders en kinderen die niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, dakloos, werkloos, soms slachtoffers van huiselijk geweld, zonder familie of sociaal opvangnet. De leeftijd varieert van 18 tot 40 jaar. 90% van deze mensen woont in achterstandwijken in de voorsteden van Mar del Plata, de resterende 10% komt uit andere steden.

Instelling objectives 

Dankzij de inzet van 45 vrijwilligers biedt het tehuis permanente opvang (dag en nacht) van moeders en kinderen. Daarbij zijn er ook universitaire studenten actief in het kader van hun maatschappelijke stage. In het opvanghuis worden cursussen gegeven op het gebied van koken, naaien en kunst, zodat de moeders zich kunnen ontwikkelen.

In bijna 7 jaar dat het opanghuis in gebruik is, zijn er 55 moeders opgevangen (waarvan sommigen in verwachting), 75 kinderen en 17 moeders wiens kinderen in het nabijgelegen ziekenhuis lagen. Gemiddeld benutten jaarlijks 10 moeders en 12 kinderen de voorzieningen. Team Moeder Theresa: 15 ouderen per jaar. Team San José: 12 terminaal zieken per jaar. Musieklessen voor kinderen: 37 jongens en meisjes in 2 jaar.

De verwachte resultaten:

Het aangevraagde bedrag zal worden aangewend om de lekkages van het dak te repareren, zodat de ruimtes vervolgens uitgebreid kunnen worden.

De doelstelling van dit project is om 

  • De capaciteit van het tehuis uit te breiden, zodat het mogelijk blijft hulp te bieden aan moeders en kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.
  • Om deze doelstelling te behalen, is de constante verbetering van de faciliteiten een prioriteit. 

Budget: € 5000

Website: http://www.manosabiertas.org.ar/