Uitrusting en meubilering van een aula voor de Oma’s

“Het Kinder Voorlees Programma”

Mempo Giardinelli Foundation – Resistencia – Chaco Province De Oma’s voor het Kinder Voorlees Programma is een succesvol programma dat kinderen in nood helpt door het voorlezen van boeken en verhalen en door tegelijkertijd extra voeding te verschaffen aan kinderen in arme en achtergestelde wijken.
Er is een nieuwe zaal gebouwd met als doel het
aantal begunstigde kinderen te kunnen vergroten en om nieuws en de voorderingen van het programma te verspreiden. De zaal wordt ook gebruikt om vrijwilligers (oma’s), leraren en bibliothecaressen te trainen. De oma’s lezen gaan regelmatig naar scholen, ziekenhuizen en opvangtehuizen toe om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.
Een oma kan met over 300 kinderen per jaar contact houden, boeken lezen en liefde te geven. De zaal die een capaciteit voor 80 mensen heeft, is al gebouwd maar is nog niet ingedeeld; Nu zijn er meubels en communicatie media nodig. De totale kosten zullen 10.350 Euro bedragen.

The Stichting Solidariteit Nederland Argentinie heeft de “Stichting het R C Maagdenhuis” om hulp gevraagd dit project financieel te steunen. Zonder de hulp van Mv Pauline Klein Bog de project zou niet mogelijk zijn.

Uitleg
Het programma stelt als doel het lezen en de manier waarop bij jonge kinderen te stimuleren en te bevorderen. Kinderen in de arme wijken in het Noord Oosten van Argentinië krijgen bezoek van de oma’s die boeken aan de kinderen voorlezen. Tegelijk, geven deze oma’s ook veel liefde en aandacht aan de kinderen, die vaak binnen hun eigen familiekring weinig of geen aandacht en liefde kennen.
De oma’s zijn professionelen die door de economische crisis in Argentinië geen deel meer maken van een actieve werkmarkt. Het zijn veelal vrouwen van middelbare leeftijd die als vrijwilligers bij de FMG aanmelden.
Hierdoor worden niet alleen de kinderen gestimuleerd, maar krijgen de vrijwilligers hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde weer terug.

Ojectieven van het programma en binnen de maatschappij te
bevorderen door bij jongere kinderen te beginnen. Het programma wil educatieve waarden stimuleren, en daardoor op langere termijn een betere begrip voor culture tot stand brengen.

Een constante stroom van culturele activiteiten binnen het onderwijs systeem aan te bieden, zodat kinderen in risico situaties (van arme families) andere interesses kunnen
ontwikkelen in hun leven.Aan volwassenen een mogelijkheid bieden om deze bevolkingsgroepen te steunen.
De leesgewoonten te bewaren en te bevoorderen en dit als het beste communicatiemiddel voor de identiteit van een groep te ontwikkelen.
Open ruimte om hulp te bieden aan verschillende leeftijdsgroepen en hun interesses te stimuleren en ideen uit te wisselen
Objectieven van het project “Uitrusting van een aula voor
de “Oma’s voor het Kinderen Voorlees Programma”

Een onderwijs ruimte en uitrusting voor:
100 vrijwilligers voor Oma’s
Voorlees Programma te trainen. Dit programma helpt 15.000 arme kinderen per jaar.
700 leerlingen en bibliothecaressen te trainen om beter te presteren. Ze zijn tegelijkertijd ook tussenpersonen voor the Programma
Een lokaal voor sociale en culturele activiteiten voor:
Vergader ruimte voor de Vrijwilligers en Voedings Programmas
Ruimte ter ondersteuning van andere activiteiten van het FMG.