Voertuig voor de boerderij

Stichting Vida Nueva – Glew
Provincie Buenos Aires

Projectbeschrijving en doelstellingen:

Stichting Vida Nueva (Nieuw Leven) is een organisatie zonder winstoogmerk, met als doel Preventie en Rehabilitatie van drugsverslaafden en hun familie uit minder bedeelde milieus.

Met de steun van Stichting Solidariteit hebben de 30 bewoners (jongeren en volwassenen tussen 15 en 40 jaar) een kippenfokkerij kunnen realiseren. De kippen worden verkocht aan de omgeving, aan familieleden en worden ook gebruikt voor eigen consumptie op de boerderij waar ze wonen. De instelling koopt kuikens en de bewoners zijn verantwoordelijk voor het voederen en de verzorging. Op deze manier wordt bereikt dat de houding van de drugsverslaafden, die onder behandeling staan, wordt verbeterd. Ze ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en leren een vak, waardoor de jongeren makkelijker re-integreren in de maatschappij.

Op dit moment beschikt de instelling over een busje in zeer slechte staat. Transport wordt steeds belangrijker, omdat het nodig is het klantenbestand uit te breiden en hiervoor de kippen steeds verder weggebracht moeten worden. Daarbij bevindt de instelling zich op afstand van de bebouwde kom, met weinig transportmogelijkheden voor de therapeuten onder wiens behandeling de bewoners staan. Ook is er ’s nachts geen openbaar vervoer voor noodgevallen.

Specifieke doelstellingen:

Aanschaf van een vervoermiddel om:

  1. De kippen te vervoeren en zo de verkoop te verhogen.
  2. Goedkoper voedsel te kopen, door het direct bij de boer af te nemen.
  3. ‘s nachts over een voertuig te beschikken voor noodgevallen, aangezien de therapeutische instelling ver van de bebouwde kom ligt.
  4. De therapeuten af te halen van de bushalte. Nu moeten ze elke dag 1,2 km lopen naar de instelling.

 

De auto die de instelling op het oog heeft is een tweedehands Renault-busje, Express Diesel Model 1998.

Verantwoordelijke persoon: Luis Alberto Suarez en het bestuur van de Stichting Vida Nueva.

Begunstigden: de direct begunstigden van dit project zijn 30 jongeren en volwassenen en hun familie.

Kosten: een deel van de kosten wordt gedekt door een lokale bijdrage. De steun die wordt gevraagd aan onze Stichting is € 3.000.