Volksbibliotheek Sarmiento (Tandil)

Volksbibliotheek Sarmiento

De Biblioteca Popular Sarmiento (Volksbibliotheek Sarmiento) in Tandil is een maatschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Deze organisatie levert niet alleen bibliotheekdiensten, maar biedt ook de mogelijkheid om educatieve activiteiten te ontplooien om aan kwetsbare groepen uit de samenleving trainingen te geven die opleiden tot technisch professional. Deze mensen hebben op een andere manier geen toegang tot onderwijs en het vinden van een baan. Er worden in de bibliotheek ook socio-culturele activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan kunst, literatuur, muziek, theater, enz.

Afsluiting van het project “Idyllische hervorming en ingebruikname van een multifunctionele zaal”

Het project “Idyllische hervorming en ingebruikname van een multifunctionele zaal” dat werd gefinancierd via de SSNA is begin maart succesvol afgerond. Binnen het project werd de multifunctionele zaal in staat gesteld om sociaal-culturele activiteiten uit te voeren. In de toekomst zal deze zaal ook worden gehuurd voor verschillende sociales activiteiten waarme de Biobliotheek middelen kan genereren voor onderhoud en zelfondersteuning.


Beginfase van het project:

Op het moment van het verzoek, de bibliotheek een geschikte ruimte om genoemde diensten aan te bieden. Als onderdeel van dit project zullen de bestaande faciliteiten met 20% uitgebreid worden. De bibliotheek vraagt onze stichting om een bijdrage om de verbouwing te kunnen realiseren.

De instelling is al meer dan 75 jaar in de wijk Villa Italia inTandil gevestigd. Dankzij het werk van 27 vrijwilligers en slechts één betaalde bibliothecaris, kan Biblioteca Sarmiento de volgende activiteiten realiseren:

  • Uitleen van bibliografisch materiaal en raadpleging op zaal
  • Trainingen en socio-culturele activiteiten voor buurtbewoners
  • Ontwikkeling van programma’s en projecten. Bijvoorbeeld: bevordering van lezen bij kinderen van schoolgaande leeftijd, algemene publiekscampagnes over verscheidene onderwerpen, informatiediensten aan burgers, juridische informatievoorziening.
  • Fotografisch archief van Villa Italia, Tandil

Het project raakt ongeveer 10.000 direct begunstigden (60% vrouwen en kinderen) die voornamelijk in stedelijk gebied wonen.

Sociale en economische laag: onderlaag, lagere middenklasse en kwetsbare groepen

De verwachte resultaten

Het aangevraagde bedrag zal worden aangewend voor bouwwerkzaamheden en de aanschaf van het benodigde materiaal voor educatieve en socio-culturele activiteiten, zoals een kachel, een stalen trapconstructie en verf.

Budget: € 4200 (bij benadering, afhankelijk van de valutakoers, die nogal fluctueert).

Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaVillaItalia