Yunke, een multifunctionele kachel

Rotary Club San Martin de los Andes en INTI
(Instituto Nacional de Technologia Industrial).

Comunidad Ruca Choroi,Alumine, Province van Neuquén.

Samenvatting:
Dit project is ontstaan nadat een ziekenhuis in Alumine in de provincievan Neuquen om hulp had gevraagd aan de INTI in Patagonië.
Hun verzoek was twee multifunctionele kachels voor twee zieke kinderendie al een paar maanden in het ziekenhuis lagen vanwege bronchitis.
De kinderen konden niet naar huis omdat bij hen thuis geen geschiktekachel aanwezig was.
Naar aanleiding van dit verzoek, heeft de INTI eenonderzoek gedaan bij de families met lage inkomens binnen degemeenschap, waarbij onder andere de volgende omstandigheden in achtwerden genomen:
type kachel, familiesituatie, aantal kinderen enouderen in het gezin.
Het doel was die families te identificeren dieonder de meest armoedige omstandigheden leven.
Dit bleken 17 families te zijn; zij zijn vervolgens uitgekozen om een multifunctionele kachelte ontvangen. Ook zijn deze kachels in de huizen van de familiesgeinstalleerd. In december 2006 is de taak volbracht.
Ontdekt werd dat het systeem dat de meeste huishoudens gebruikten, slechts een rendement had van 10%. Giftige stoffen kwamen vrij en werden in huisvastgehouden hetgeen tot ernstige ademhalingsproblemen voor de kinderen leidde.
Voordelen van de multifunctionele kachel Nuke:
deze kachel is ontworpen om hout te gebruiken en minimaliseert vanweg zijn verbrandingsproces het vrijkomen van giftige stoffen (waaronder het dodelijke koolstof monoxide).
Het is zeer efficient en het heeft een lage graad van milieuverontreiniging

Donatie van 7 Nuke multifunctionele kachels aan de gemeenschap van Ruca Choroi.

7 kachels van € 300 per stuk, in totaal: € 2.100

 

§