Project ‘Incubadora’

SIPAM Foundation
Ontwikkeling van een gericht sociaal/maatschappelijk
project.

Overzicht
Het ‘INCUBADORA”
project
richt zich op de ontwikkeling van productieve, maatschappelijke
vaardigheden waardoor de levens van ‘kleine potentiele ondernemers’
kunnen worden verbeterd. Het betreft een groep van 200 mensen
uit extreem arme families en/of daklozen, mannen en vrouwen
ouder dan 18 jaar, die aan de rand van de maatschappij leven
zonder mogelijkheid en weinig vooruitzicht tot reintegrering
in de maatschappij. Het idee is om, gedurende 6-8 maanden,
aan mensen ondersteuning op velerlei gebied te geven zodat
ze in staat worden gesteld zelf kleine bedrijfjes te kunnen
oprichten.

Deelnemers krijgen een intensieve, allesomvattende opleiding;
van het maken van een eenvoudig businessplan en management
technieken tot advies op jurisch, belastingtechnisch en commerciaal
gebied. Daarnaast worden de deelnemers ook op sociaal en psychologisch
gebied gevolgd en geholpen. Deze training beoogt niet alleen
de waardigheid van deze groep mensen te herstellen maar hen
vooral ook een eerlijke kans tot zelfstandige toekomst te
bieden. SIPAM heeft al steun gekregen om dit project te kunnen
starten en runnen, maar ze hebben nog geen financie‘le steun
om computers, computer trainingen te bekostigen.

Beschrijving
INCUBADORA beoogt ontwikkeling van vaardigheden
van arme kansloze mensen in de info-technologie. Het programma biedt deelnemers de kans zich op onafhankelijke wijze te ontwikkelen op gebied van Windows software gebruik, PC support, design services, onderhoud en bijhouden van web pages, Radio en TV op internet, database management etc.

Begunstigden

200 deelnemers met een arme achtergrond
en/of daklozen; mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder die
aan de rand van de maatschappij leven zonder reele kansen
hebben zich weer in de samenleving te mengen.

Kosten:
INCUBADORA heeft het volgende nodig: 10 PC’s of 1 printer. Totale kosten € 5000.

CORDAID steun ook een deel van het project.